A A A

Advies

PLORIJN GROEP helpt organisaties zich strategisch te ontwikkelen door professioneel advies. Ondersteunt bij kwaliteitstrajecten. Bouwt mee aan cultuurveranderingen. Helpt jou sturen op resultaat. Zorgt dat jij de competenties van jouw medewerkers optimaal weet te benutten. We willen samen met jou de organisatiedoelen behalen. Wij hebben veel ervaring met het verbeteren van de onderlinge samenwerking in relatie tot in- en externe communicatie en het verkrijgen van inzicht in de eigen bedrijfsprocessen vanuit samenhang en helicopterview. Jij kunt met ons klankborden en spiegelen op diverse aspectgebieden van jouw bedrijfsvoering alsmede continue organisatieontwikkeling.

Ook zijn wij bij uitstek bedreven in het ontwikkelen en verzorgen van specifieke competentiegerichte (maatwerk)trainingen, opleidingen en workshops. Jij kunt onze professionals inhuren in de specifieke rol van consultant, organisatieadviseur, beleidsadviseur, procesbegeleider, projectleider of als kennisspecialist / ervaringsdeskundige.

Een frisse blik van de professionals van PLORIJN GROEP vanuit jarenlange praktijkervaring op het vlak van coaching, training, management, beleidsontwikkeling en beleidsadvisering op vele -niet limitatieve- aspectgebieden:

 • publieke dienstverlening
 • Human Resource Management (HRM)
 • onderwijs
 • doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken
 • competentieverbetering
 • planning & control
 • PDCA-cyclus (Deming circle)
 • auditing
 • cultuurverandering
 • communicatie
 • procesmanagement (vh AO/IC)
 • risicomanagement
 • INK managementmodel
 • bedrijfsvoering
 • organisatieontwikkeling
 • projectmanagement
 • kwaliteitszorg
 • telewerken
 • veranderingsmanagement